Proiect didactic clasa a V-a - Lectura textului narativ - Exerciții de vocabular

Previzualizare proiect:

Extras din proiect:

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Cornești, structura Scoala Gimnazială Frasinu

Propunător:

Data: 4 decembrie 2015

Clasa a V-a

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Limba și literatura română

Unitatea de învățare: Autor. Narator. Personaj

Tema: Lectura textului narativ.Exercitii de vocabular

Text-suport: „ Amintiri din copilărie” de Ion Creangă

Tipul lecției: Lecție de predare-înățare- evaluare

Scopul lecției: cultivarea receptivității literar-artistice a elevilor

Locul de desfășurare: sala de clasă

COMPETENȚE GENERALE:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare

3. Receptarea mesajului scris în diferite situații de comunicare

4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENȚE SPECIFICE: CONȚINUTURI ASOCIATE:

1.1 identificarea informațiilor e senți ale din tr-un mesaj oral, în scopul înțelegerii sensului global al acestuia -idee principală, idee secundară;

-mesaje orale diverse (înregistrări audio sau video

3.2 recunoașterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ - întrebările specifice abordării textelor narative: ,,ce” se povestește; ,,cine” ia parte la acțiune, „cine“ povestește;

3.3. identificarea expresiilor și a cuvintelor noi într-un text literar sau nonliterar -sinonime și antonime;

4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan - aprecieri personale referitoare la anumite secvențe ale textelor studiate sau la personaje;

VALORI ȘI ATITUDINI

- Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii

MOTIVAȚIA

- Este o lecție valoroasă din perspectiva metodelor activ - participative în sprijinul dezvoltării interesului pentru lectură și a gustului estetic; lecția se sprijină pe priceperile și deprinderile deja formate în decodarea mesajului artistic și urmărește perfecționarea continuă a capacității de comunicare prin valorificarea noțiunilor însușite și de investigare a unui text.

COMPETENTE DERIVATE:

C1: identificarea locului, timpului și personajelor din text ( corelate cu c.s.1.1, 3.2)

C2: precizarea sinonimelor pentru cuvintele date ( corelate cu c.s. 3.3)

C3: menționarea sensul cuvântului dat (corelate cu c.s. 3.3)

C4: recunoașterea modului de formare al cuvintelor date( corelate cu c.s. 3.3)

C5: scrierea formei literare a cuvintelor( corelate cu c.s.3.3)

C6 : realizarea unei compuneri pe o temă dată ( corelate cu c.s. 4.1)

ACTIVITATI DE INVATARE:

A1: activitate de identificare a locului, timpului și personajelor din text;

A2: exerciții de precizare a sinonimelor pentru cuvintele date;

A3: exerciții de menționare a sensului cuvântului dat;

A4: activitate de recunoaștere a modului de formare pentru cuvintele date;

A5: exerciții de scriere a formei literare a cuvintelor;

A6: activitate de realizare a unei compuneri pe o temă dată.

STRATEGII DIDACTICE

Metode și procedee: conversația euristică, lucrul cu textul, explicația, ciorchinele, explozia stelară, metoda cadranelor, diagrama Venn, jocul de rol

Metode de evaluare: observarea curentă, chestionarea orală

Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe de elevi, activitate individuală.

Resurse:

a. materiale și mijloace tehnice de învătământ: tablă, cretă, flipchart, caiete de notițe, fișe de lucru, text-suport, prezentare în Power Point, videoproiector, laptop

b. umane - capacități de învățare: elevii clasei a V-a: capacitatea de receptare a elevilor, capacitatea elevilor de a colabora, cunoștințele însușite anterior; în ceea ce privește capacitatea de învățare, clasa este omogenă (ritmuri de învățare apropiate). Majoritatea elevilor dispun de capacități receptive sporite, iar restul posedă resurse suficiente, astfel încât să colaboreze cu profesorul pentru o bună desfășurare a activității didactice.

Condiții prealabile:

- clasă la nivel mediu;

- elevii cunosc textul literar;

- elevii vor lucra pe grupe compacte și vor expune rezultatele produselor lor.

c. de timp: 50 de minute.

Bibliografie:

1. oficiale:

- Curriculum școlar național

2. metodice:

- Constantin Parfene, Metodica studierii limbii și literaturii române în școală. Ghid teoretico-aplicativ, Iași, Editura Polirom, 1999.

- Guguș, Carmen, Ora de limba română. Ghid metodologic al profesorului de limba română, Editura Europolis, Constanța, 2004

- Crișan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română. Manual pentru clasa a V-a, ed. a VI-a, Humanitas Educațional, 2003

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • 00ion_creanga.ppt
  • AMINTIRI DIN COPILARIE, LA CIRESE, de Ion Creanga, POVESTI NEMURITOARE PENTRU COPII.mp4
  • hartapovestirii 2.doc
  • La cirese.mp4
  • la_cirese.doc
  • poezie Creanga.doc
  • PROIECT DIDACTIC.doc
  • SCENARIUL ACTIVITATII DIDACTICE.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc, ppt, mp4
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2015
Nr fișiere:
8 fisiere
Pagini (total):
32 pagini
Imagini extrase:
17 imagini
Nr cuvinte:
2 344 cuvinte
Nr caractere:
14 601 caractere
Marime:
66.27MB (arhivat)
Publicat de:
Daniela U.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Pedagogie
Predat:
la facultate
Materie:
Pedagogie
Profesorului:
Ungureanu Danieala
Sus!