Raport frivind desfășurarea stagiului practicii manageriale la întreprinderea subdiviziunea Glodeni ICS Excel Manufacturing SRL

Previzualizare proiect:

Cuprins proiect:

Introducere ..3
CAPITOLUL 1. Caracteristica întreprinderii
1.1. Forma de organizare ...4
1.2. Activitatea curentă ..5
1.3. Sortiment .5
1.4. Clienți și Furnizori ..5
1.5. Concurenți ...6
1.6. Parteneri ...7
1.7. Misiune, Obiective și Srategii .7
1.8. Rezultatele activității economico-financiare ...8
1.9. Costul producției 10
CAPITOLUL 2. Sistemul de management al întreprinderii
2.1. Sructura organizatorică ..11
2.2. Subdiviziuni ...11
2.3. Funcții 12
2.4. Organizarea activității managerilor ...13
CAPITOLUL 3. Alte rezultate ale studiului conform programului structurate pe domenii:
3.1. Marketing ...14
3.2. Resurse umane ...14
3.3. Producție 15
Concluzii și recomandări ..17
Bibliografie ...18
Anexe 19
Anexe
1. Decizie de concentrare economică .21
2. Raport de producer .29
3. Raport de croi .30
4. Informație privind comanda ..31
5. Proces verbal, instruirea periodică a personalului ..32
6. Procesul tehnologic, mod. PMD14197/O38O63 33
7. Măsurile de siguranță în producerea comenzii 35
8. Bune practice la locul de muncă în potriva corupției ..36
9. Bune practice la locul de muncă în potriva descriminării 38
10. Evaluarea riscurilor profesionale .41
11. Drepturile omului .48
12. Caietul stagiului de practică .53
13. Contractul privind desfășurarea stagiului de practică ..54

Extras din proiect:

Introducere

Organizația, ca parte sau element al sistemului , reprezintă cadrul social care se încadrează și se integrează fiecare membru al societății și care se constituie cu scopul realizării unui grup de obiective dinainte stabilite.

Caracterul social al muncii determinat de faptul ca oamenii nu trăiesc izolat unii de alții și își unesc eforturile in vederea desfășurării unor activități comune și obțin rezultate , reprezintă factorul obiectiv al constituirii lor in organizații. Omul modern nu poate trai și acționa decât în cadrul organizațiilor, el a devenit așa cum îl denumește W. F. Whyte “om organizațional”.

Munca în comun și diviziunea muncii reprezintă elementele ce asigură coeziunea organizațiilor, posibilitatea funcționării lor și o anumită coerență a activităților desfășurate.

Managementul are menirea de a consolida colectivitățile umane organizate structural, de a asigura coeziunea si unitatea tuturor elementelor componente de a coordona și dirija activitatea oamenilor în conformitate cu cerințele întregului sistem.

Formele de organizare și modelele de conducere a organizației depind de instrumentele cognitive puse în acțiune și de modul concret de raționalizare a acestora. Ca sistem deschis, organizația transformă elementele primite, care constituie intrările în sistem în bunuri și servicii ce sunt redate mediului pentru a fi consumate și care reprezintă ieșirile din sistem. Ca orice sistem organizația se constituie din subsisteme ce se intercondiționează reciproc. Organizația este o componentă a sistemului economico-social în care activează și are capacitate de a se adapta rapid la schimbările mediului ambient.

Scopul imediat al fiecărei organizație este producerea de bunuri sau servicii, scopul final diferențiază în societatea contemporană trei categorii de organizații:

organizație economică- a căror activități urmărește generarea profitului in favoarea proprietăților, denumite și organizații lucrative.

organizație non-profit- prin rațiunea constituiri nu urmăresc realizarea profitului, ci furnizarea de servicii publice sau servesc apărarea unei cauze.

organizație (instituții) guvernamentale (agenții publice)- care își propun să ofere servicii în beneficiar public.

CAPITOLUL 1. Caracteristica întreprinderii

1.1 Forma de organizare

ICS ''Excel Manufacturing'' SRL, întreprindere cu Capital Străin este o societate cu răspundere limitată deoarece capitalul social cărei este divizat în pârți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sânt garantate cu patrimoniul societății, companie anglo-română. A fost fondată în anul 2009 la data de 26 februarie, căreia a fost atribuit codul fiscal 1009602001456. În prezent, administratorii companiei sunt MORARU TUDOREL , ZEKI SADI care este și fondatorul activează pe adresa juridică Republica Moldova, Bălți, str. Păcii, 5.

În anul 2016 Interprinderea ,,Excel Manufacturing,, sa plasat pe locul 5 din ,,TOP-10,,

întreprinderi exportatoare din mun. Bălți.

Normele cu privire la conducerea, administrarea și reprezentarea societății cu răspundere limitată sânt stabilite prin lege și statutul său.

25 mai 2020 a avut loc schimbarea sediului

MD-3100, str. Ștefan cel Mare 146, mun. Bălți, Republica Moldova MD-3100, str. Păcii 5, mun. Bălți, Republica Moldova

ICS ''Excel Manufacturing''SRL subdiviziunea Glodeni cadrul căreia mi-am desfășurat stagiul de practica managerială.

Fabrica dispune de vestiar, dulapuri pentru fiecare angajat aparte și spații pentru odihnă și luarea mesei. Întreg complexul întreprinderii a fost dat în exploatare după reparații complexe, care vizează oferirea unui climat optim pentru angajați.

Întreprinderea are 81 de angajați, se oferă condiții superioare de muncă în bază de contract, programul de lucru este de 8 ore și e într-un singur schimb, mai oferă și asigurare medicală, premii și salariu atrăgător.

Bibliografie:

https://www.creeaza.com/referate/management/ORGANIZATIA-IN-TEORIA-SI-PRACT812.php

https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-comercial/formele-juridice-de-organizare-a-activitatii-de-intreprinzator/

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/49_60_Aspectele%20privind%20managementul%20costului%20de%20productie%20a%20materialelor%20de%20constructive.pdf

https://b2bhint.com/company/md/ics-excel-manufacturing-srl--1009602001456

https://b2bhint.com/ru/company/md/ics-excel-manufacturing-srl--1009602001456

https://informer.md/ro/pf/profil/compania/excel-manufacturing

https://b2bhint.com/officer/44717

https://edata.biz/register

https://www.infobase.md/ro/companies/1009602001456/intreprinderea-cu-capital-strain-excel- manufacturing-srl

https://competition.md/public/files/Decizie-Excel-Manufacturing-SRL-neconfidentiala98d52.pdf

astfel-ca-sa-avem-continuitate-si-consecventa-in-afacerea-noastra/

https://www.infodebit.md/?info_biz=1&idnp=1009602001456

https://www.infodebit.md/?raport_financiar=1&idnp=1009602001456

https://www.infobase.md/ro/companies/1009602001456/intreprinderea-cu-capital-strain-excel-manufacturing-srl

https://edata.biz/company/intreprinderea-cu-capital-strain-excel-manufacturing-srl-1009602001456

https://www.infodebit.md/?raport_financiar=1&idnp=1009602001456

https://www.infodebit.md/?go=raport_statistica&demo=y

https://edata.biz/company/intreprinderea-cu-capital-strain-excel-manufacturing-srl-1009602001456

https://economica.md/tudorel-moraru-excel-manufacturing-oferim-conditii-la-locul-de-munca-astfel-ca-sa-avem-continuitate-si-consecventa-in-afacerea-noastra/

https://www.infodebit.md/?raport_financiar=1&idnp=1009602001456

https://mec.gov.md/ro/content/sergiu-railean-efectuat-o-vizita-de-lucru-la-glodeni

https://edata.biz/company/intreprinderea-cu-capital-strain-excel-manufacturing-srl-1009602001456

Raportul stagiului de practică Ciobanu Ecaterina 2020

Informația oferită de către responsabilul din Unitatea economică

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Raport frivind desfasurarea stagiului practicii manageriale la intreprinderea subdiviziunea Glodeni ICS Excel Manufacturing SRL.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
9/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2021
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
52 pagini
Imagini extrase:
52 imagini
Nr cuvinte:
13 481 cuvinte
Nr caractere:
78 754 caractere
Marime:
620.32KB (arhivat)
Publicat de:
Popovici Ecaterina E.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Management
Predat:
la facultate din Chisinau , Moldova
Materie:
Management
Sus!