Analiza structurii activului întreprinderii SIF Oltenia SA

Previzualizare proiect:

Cuprins proiect:

Capitolul 1- Prezentarea generală a întreprinderii .. 3
1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității . 3
Obiect de activitate .. 3 Structura acționariat 3
1.2. Piața și concurența ... 5
Capitolul 2- Structura activului bilanțier al firmei S.I.F OLTENIA S.A. .. 6
2.1. Descrierea structurii activului companiei S.I.F Oltenia S.A. .. 6
Prezentarea principalelor categorii de active ale companiei ... 6
2.2. Evoluții în structura activului companiei S.I.F OLTENIA S.A. ... 10
Capitolul 3- Analiza structurii activelor imobilizate și a factorilor de influență .. 12
3.1. Structura activelor imobilizate la compania S.I.F OLTENIA S.A. ... 12
3.2. Analiza evoluției structurii activelor imobilizate și a principalilor factori de influență 14
Capitolul 4- Analiza structurii activelor circulante și a factorilor de influență 16
4.1. Structura activelor circulante la compania S.I.F OLTENIA S.A .. 16
4.2. Analiza evoluției structurii activelor circulante și a principalilor factori de influență .. 18
Concluzii .. 20
Bibliografie ... 21

Extras din proiect:

Capitolul 1- Prezentarea generală a întreprinderii

S.I.F Oltenia S.A

În cadrul acestui capitol voi descrie activitatea companiei SIF OLTENIA S.A. de la înființare și până în prezent, în special voi prezenta obiectul de activitate al firmei, produsele și serviciile oferite, structura acționariatului și principalii concurenți ai societații pe acțiuni.

1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

Obiect de activitate S.I.F. Oltenia S.A. este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca “Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)” și ca “Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.) închis, de tip diversificat”, funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, autoadministrată, cu capital fix, integral privat și are o politică de investiții diversificată. Obiective ale activității: restructurarea calitativă a portofoliului de acțiuni printr-o politică investițională dinamică; constituirea unui portofoliu diversificat cu un grad scăzut de risc; menținerea unui nivel ridicat de lichiditate al portofoliului administrat, care să permită atât realizarea politicii investiționale, cât și pe cea de dividend; dezvoltarea organizațională; implementarea principiilor de guvernanță corporativă. S.I.F. OLTENIA S.A. acționează, cu respectarea legislației în vigoare, în vederea realizării obiectivului strategic prioritar, acela de stimulare a acționarilor societății prin creșterea prețului acțiunii și a dividendelor acordate.

Structura acționariat Evidența acționarilor S.I.F. OLTENIA S.A. este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București. Este listata la Bursa de Valori București începând cu data de 01.11.1999.

Structura acționariatului are o valoare totală de 580.165.714 acțiuni, cu o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune.

S.I.F. OLTENIA S.A., în calitate de companie listată la BVB - categoria Premium, oferă acționarilor, investitorilor și întregii comunități financiare informații actuale despre activitatea companiei, atât în limba română cât și în limba engleză. Sursa: https://www.sifolt.ro/ro/prezentari/30.09.2019.pdf

1.2. Piața și concurența

Compania activează în domeniul administrării portofoliului și a riscurilor, în vederea maximizării averii acționarilor. Societatea este încadrată în categoria administratorilor de fonduri de investiții alternative („A.F.I.A.”) autorizată de ASF. De asemenea, societatea se autoadministrează. Este încadrată, conform reglementarilor aplicabile, ca Fond de Investiții Alternative, destinat investitorilor de retail, autoadministrat și de tip închis, fiind autorizat de ASF ca administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.).

Pe piața Societăților de Investiții din România, principalii concurenți ai companiei S.I.F OLTENIA S.A. sunt:

Bibliografie:

C. Toma, E. Dumitrean, I. Haliga “CONTABILITATE FINANCIARĂ,, 2013

Raport anual 2016 S.I.F OLTENIA S.A https://www.bvb.ro/Bilanturi/SIF5/SIF5_A_2016.pdf

Raport anual 2017 S.I.F OLTENIA S.A https://www.bvb.ro/Bilanturi/SIF5/SIF5_A_2017.pdf

Raport anual 2018 S.I.F OLTENIA S.A https://www.bvb.ro/Bilanturi/SIF5/SIF5_A_2018.pdf

Raport anual 2019 S.I.F OLTENIA S.A https://www.bvb.ro/Bilanturi/SIF5/SIF5_A_2019.pdf

Raport anual 2020 S.I.F OLTENIA S.A https://www.bvb.ro/Bilanturi/SIF5/SIF5_A_2020.pdf

https://tradeville.ro/

https://www.sifolt.ro/ro/prezentari/30.09.2019.pdf

https://www.bvb.ro/

Descarcă proiect

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Analiza structurii activului intreprinderii SIF Oltenia SA.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2022
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
21 pagini
Imagini extrase:
22 imagini
Nr cuvinte:
2 800 cuvinte
Nr caractere:
18 892 caractere
Marime:
616.19KB (arhivat)
Publicat de:
Andreea B.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Finanțe
Predat:
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor , Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Specializare:
Contabilitate și Informatică de Gestiune
Materie:
Finanțe
Profesorului:
Conf. dr. Petrișor Mihai Bogdan
Sus!