Contabilitate și expertiză contabilă - raport de expertiză contabilă

Previzualizare proiect:

Extras din proiect:

CAPITOLUL 1:

- ÎMREJURĂRILE CE AU DETERMINAT CAUZA:

La data de 25.06.2014, Direcția Generală Antifraudă Fiscală, transmite adresa nr. 1231142/12.06.2014 către Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, prin care comunică faptul că urmare a controlului operativ și inopinat efectuat la data de 23.04.2014, având ca obiectiv modul în care sunt respectate prevederile legislației fiscale și contabile de către SC ALFA SRL, s-au constatat următoarele:

În perioada 03.01.2013 - 30.01.2013, în baza contractului cu nr. 7 din 20.12.2012, SC ALFA SRL.a achiziționat de la SC BETASRL soluții de curățat motoare și prosoape industriale în valoare totală de 114.404,07 lei, așa cum arată contul analitic 401 pentru acest furnizor. Pentru aceste operațiuni au fost emise și înregistrate ca și cheltuieli în jurnalul de cumpărări un număr de 23 de facturi și chitanțe.

Pentru achizițiile în litigiu organele de control nu au identificat note de recepții, bonuri de consum, înregistrări în evidența operativ-contabilă până la data controlului, așa cum reiese și din balanța de materiale aferentă perioadei 01.01.2013 - 31.01.2013. De asemenea, în perioada verificată contribuabilul nu a declarat, nu a reținut și nu a achitat impozit pentru sumele distribuite asociaților, asimilate dividendelor.

Considerăm că SC ALFA SRL., prin operațiunile de evidențiere, în actele contabile, a cheltuielilor care nu au avut la bază operațiuni reale, s-a sustras de la plata taxei pe valoarea adăugată și a impozitului pe profit, cauzând un prejudiciu estimat bugetului general consolidat al statului cu suma totală de 45.762 lei, din care:

- -Baza impozabilă = 114.404,07 lei

- -TVA de plată către bugetul consolidat al statului (prejudiciul estimat)

- 114.404,07 lei x 24% = 27.457 lei

- -Impozit pe profit

- 114.404,07 lei x 16% = 18.305 lei

De asemenea, prin neplata impozitului pe venit aferent dividendelor, considerăm că

reprezentanții SC ALFA SRL., au urmărit sustragerea de la obligațiile fiscale, cauzând un

prejudiciu estimat bugetului general consolidat al statului în sumă totală de 32.592 lei, din

care:

- 102.689,27 lei retrași de către asociatul R.T.D. -baza impozabilă:102.689,27 x 16% = 16.430 lei

- 101.011,58 lei retrași de asociatul B.L.C.- baza impozabilă:101.011,58x 16% = 16.162 lei.

Astfel, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma totală de 78.354 lei, exclusiv dobânzi și penalități.

În acest caz, instanța de judecată dispune efectuarea prezentei expertize în cauză.

- OBIECTIVELE EXPERTIZEI CONTABILE JUDICIARE:

Prezentei expertize contabile judiciare i-au fost stabilite următoarele obiective:

a. Să se stabilească dacă sumele evidențiate de către reprezentanții ANAF Timiș atât în procesul verbal nr. 1096818/23.04.2014 cât și în decizia de instituire a măsurilor asigurătorii sunt corect calculate.

b. Care este prejudiciul adus bugetului de stat de către SC ALFA SRL reprezentată de către R.T.D. și B.L.C., prin înregistrarea celor 23 de facturi și chitanțe care fac obiectul dosarului penal în cauză, constând în impozit pe profit și TVA.

c. Care este prejudiciul adus bugetului de stat de către SC ALFA SRL reprezentată de către R.T.D. și B.L.C., constând în impozit pe dividende, aferent sumelor acordate sub forma avansurilor și asimilate dividendelor de către organul fiscal.

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Contabilitate si expertiza contabila - raport de expertiza contabila.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2024
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
10 pagini
Imagini extrase:
10 imagini
Nr cuvinte:
1 892 cuvinte
Nr caractere:
12 785 caractere
Marime:
43.79KB (arhivat)
Publicat de:
Alexandru Lupa
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Proiect
Domeniu:
Drept
Predat:
la facultate
Materie:
Drept
An de studiu:
II
Nota primită:
Nota 10
Sus!