Previzualizare licența:

Cuprins licența:

CUPRINS
I. Introducere 3
II. Metode de sinteză a tetrazolilor 4
II.1.Sinteza tetrazolilor 1-mono și 1,5-disubstituiți bazată pe reacția de heterociclizare 4
II.2. Sinteza tetrazolilor 1H-5-mono substituiți 5
II.3. Sinteza tetrazolilor 1,5-disubstituiți 7
II.4. Sinteza tetrazolilor 2,5-disubstituiți 13
II.5. Alte metode de sinteză a derivaților de tetrazoli, cu păstrarea ciclului inițial 14
II.6. Sinteza derivaților de tetrazoli prin reacții de alchilare 16
1. Obținerea tetrazolilor 2-mono și 2,5-disubstituiți 16
2. Obținerea tetrazolilor 1-substituiți 17
3. Obținerea 1- și 2-alchil tetrazolilor 18
4. Obținerea sărurilor de tetrazoli 18
5. Obținerea vinil și polivinil tetrazolilor 19
III. Proprietăți chimice ale tetrazolilor 20
III.1. Tetrazolii ca și reactanți 20
III.2. Reacții la atomii din ciclu 24
III.3. Reacții la substituenți 25
III.4. Formarea de produși non-tetrazolici 26
III.5. Transformări fotochimice ale derivaților de tetrazoli 28
1. Sinteza 9H-pirimidino[4,5-b]indolilor 29
2. Sinteza diaziridinonelor 30
3. Sinteza benzimidazolonelor 31
4. Sinteza carbodiimidelor 32
5. Sinteza iminoaziridinelor și a hexahidronaftiridinelor 33
6. Sinteza 3,4-dihidro-3-feniltetrazolonelor 6-substituite 36
7. Sinteza oxazinelor 37
8. Sinteza iminodiaziridinelor 38
III.6. Alte tipuri de reacții 39
1. Reacții acido-bazice. Tautomerizare. 39
2. Reacții cu agenți electrofili 40
3. Reacții cu agenți nucleofili, reacții cu metale 41
4. Reacții termice și fotochimice 42
IV. Aplicații 43
V. Parte experimentală 45
Bibliografie 56
Anexe 57

Extras din licența:

I. Introducere

Studii avansate în chimia tetrazolilor, de-a lungul a peste 100 de ani, sunt descrise în numeroase articole și publicații. Majoritatea sunt revizuite în conformitate cu noile descoperiri făcute.

Tetrazolii conțin trei atomi de azot de tipul piridinei și unul de tipul pirolului. Sunt compuși aromatici deoarece conțin șase electoni de tip π delocalizați. Cu o valoare de 11.3eV, tetrazolii au cel mai mare potențial de ionizare dintre toți azolii. Ciclul acestor compuși rezistă chiar și agenților oxidanți tari, datorită energiei mici HOMO (highest occupied molecular orbital). Momentul de dipol în fază gazoasă este de 2.19D, iar în dioxan este de 5.15 D. Astfel, se poate spune că, în fază gazoasă predomină forma 2H 2 iar în soluție, forma 1H 1.[1]

Derivații de tetrazol prezintă o puternică activitate biologică.Recent, datorită eforturilor intense de a descoperi și perfecționa inhibitorii nonpeptidici ai octapeptidei vasoactive de angiotensină II, a crescut din nou interesul pentru sinteza tetrazolilor. Astfel, s-au descoperit o multitudine de noi metode de obținere și aplicații medicale a acestor compuși.Ultimele studii în domeniu confirmă că tetrazolii pot funcționa ca liganzi în procesul de obținere a materialelor organometalice funcționale, a derivaților de tetrazoli 5-monosubstituiți și a celor care conțin polimeri carbo- și heterociclici. [1]

II. Metode de sinteză a tetrazolilor

În acest capitol se vor urmări metodele de obținere a tetrazolilor și a derivaților acestora, cât și recentele progrese ce au fost făcute în acest sens.

Procedurile de sinteză se bazează în pricipal pe două aspecte: heterociclizarea substraturilor ce conțin azot și funcționalizarea heterociclurilor și substituenților tetrazolilor simpli. [2]

II.1. Sinteza tetrazolilor 1-mono și 1,5-disubstituiți bazată pe reacția de heterociclizare

Interacțiunea unei mari varietăți de amine primare cu trietil ortoformat și azida de sodiu a codus la formarea tetrazolilor 1-monosubstituiți 3.[5]

Puținele date privind sinteza unor derivați de tetrazoli, cunoscuți la începutul investigațiilor, nu au permis să se aducă noțiuni despre particularitățile acestei reacții. Studiul detaliat al influenței raportului de reactanți, modul de introducere a acestora în mediul de reacție, timpul de reacție și randamentul produsului de interes împreună cu controlul exact al cantității de azidă de hidrogen eliminată, au permis să se determine condițiile optime și sigure de reacție.[5]Astfel, s-au propus două mecanisme de reacție:

Bibliografie:

1. T. Eicher, S. Hauptmann, A. Speicher, The Chemistry of Heterocycles, Ed. WILEY-VCH Verlag, (2013), 273-280.

2. P. N. Gaponik, O. A. Ivashkevich, Russ. J. Org. Chem., 49(5), (2013), 635-654.

3. S. J. Wittenberger, Organic preparation and procedures int., 26, (1994), 499-531.

4. L. M. Frija, A. Ismael, M. C. Lurdes, Molecules, 15(5), (2010), 3757-3774.

5. Y. V. Grigoriev, I. I. Maruda, P. N. Gaponik Vestsi, NAN Belarusi. Seriya Khimichnikh Navuk, 4, (1997), 86-90.

6. B. E. Huff, M. A. Staszak, Tetrahedron Lett., 34, (1993), 8011-8014.

7. S. J. Wittenberger, B. G. Donner, J. Org. Chem., 58(15), (1993), 4139-4141.

8. D. Kikelj, R. Neidlein, Synthesis, 65, (1993), 873-875.

9. R. N. Butler, K. T. Potts, Comprehensive Heterocyclic Chem., Ed. Pergamon Press, New York, NY, 5, (1984), 791-838.

10. L. Bruche, L. Garanti, G. Zecchi, Synth. Commun., 22, (1992), 309-314.

11. J. V. Duncia, M. E. Pierce, J. B. Santella III, J. Org. Chem., 56, (1991), 2395-2400.

12. S. Gotzky, Chem. Ber., 64, (1931), 1555.

13. S. M. Fahmy, R. M. Mohareb, Synthesis, volum, (1983), 478-480.

14. H. Suzuki, Y. S. Hwang, C. Nakaya, Y. Matano, Synthesis, volum (1993), 1218-1220.

15. G. L’abbe, P. Van Stappen, S. Toppet, Tetrahedron, 41, (1985), 4621-4631.

16. V. P. Karavai, P. N. Gaponik, Chem. Heterocycl. Compd., 27, (1991), 55-60.

17. H. M. Hassaneen, A. A. Fahmi, H. Abdelhamid, A. A. Yassin, A. S. Shawali, J. Heterocyclic Chem., 21, (1984), 797-800.

18. J. Stawinski, T. Hozuini, S. A. Narang, C. P. Bahl, R. Wu, Nucleic Acid Res., 4, (1977), 353-371.

19. R. N. Butler, P. D. O’Shea, D. P. Shelly, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, (1987), 1039-1041.

20. A. G. Zavaglia, I. D. Reva, L. M. T. Frija, M. L. S. Fausto, Chem. Phys. Res. J., 1, (2009), 221-250.

21. P. B. Mohite, V. H. Bhaskar, Int. J. Pharm. Tech. Res., 3, (2011), 1557-1566.

22. C. N. S. Kumar, D. K. Parida, A. Santhoshi, A. K. Kota, B. Sridhar, V. J. Rao, Med. Chem. Commun., 2, (2011), 486-492.

23. A. Dișli, S. Mercan, S. Yavuz, J. Heterocyclic Chem, 50, (2013), 1446-1450.

Descarcă licența

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Tetrazoli.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2018
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
65 pagini
Imagini extrase:
65 imagini
Nr cuvinte:
9 263 cuvinte
Nr caractere:
53 594 caractere
Marime:
2.38MB (arhivat)
Publicat de:
Ionut S.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Licența
Domeniu:
Chimie Organică
Predat:
Facultatea de Chimie , Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi
Materie:
Chimie Organică
Profesorului:
Conf. dr. Ramona Dănac
Nota primită:
Nota 10
Sus!