Managementul activităților în exploatația agricolă Mosteanu, comuna Schitu, județul Olt

Previzualizare licența:

Cuprins licența:

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. PREZENTAREA ELEMENTELOR TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA MANAGEMENTULUI ACTIVITATILOR DIN EXPLOATATIA AGRICOLA 6
1.1.CONȚINUTUL ANALIZEI ECONOMICE 6
1.2. SPECIFICUL CERCETĂRII FENOMENELOR ECONOMICE 6
1.3.INDICATORII ANALIZEI 7
CAPITOLUL II. SCURTA PREZENTARE A EXPLOATATIEI AGRICOLE MOSTEANU, COMUNA SCHITU, JUDEȚUL OLT 9
2.1. AGRICULTURA JUDETULUI OLT 9
2.1.1. Asezarea geografica a judetului Olt 9
2.1.2.Structura productiei agricole. 9
2.1.3. Viitorul agriculturii judetului Olt 10
2.2. SCURTA PREZENTARE A EXPLOATATIEI AGRICOLE MOSTEANU, COMUNA SCHITU, JUDEȚUL OLT 11
2.2.1. Asezare, istoric, dotare 11
2.2.2. Conditiile de clima si de sol 13
2.2.3. Calculul dimensiunii economice a exploatatiei Mosteanu, com Schitu, judetu Olt 14
CAPITOLUL III. ANALIZA TEHNICO ECONOMICA A TEHNOLOGIEI CULTURILOR IN EXPLOATATIA MOSTEANU, COM SCHITU, JUDETUL OLT 16
3.1. ANALIZA TEHNICO ECONOMICA A TEHNOLOGIEI A CULTURII DE GRÂU 16
3.1.1. Tehnologia culturii graului 16
3.1.2. Analiza tehnico economica a tehnologiei graului 19
3.2. ANALIZA TEHNICO ECONOMICA A TEHNOLOGIEI A CULTURII DE PORUMB 21
3.2.1. Tehnologia culturii porumbului 21
3.2.2. Analiza tehnico economica a tehnologiei porumbului boabe 23
3.3. ANALIZA TEHNICO ECONOMICA A TEHNOLOGIEI A CULTURII DE CULTURII DE FLOAREA-SOARELUI 25
3.3.1. Tehnologia culturii de floarea soarelui 25
3.3.2. Analiza tehnico economica a tehnologiei de floarea soarelui 26
3.4. ANALIZA TEHNICO ECONOMICA A TEHNOLOGIEI A CULTURII DE LUCERNA 28
3.4.1. Tehnologia culturii lucernei 28
3.4.2. Analiza tehnico economica a tehnologiei de lucerna 30
CAPITOLUL IV. CONCLUZII 34
BIBLIOGRAFIE 36

Extras din licența:

Una din cauzele ramanerii in urma a agriculturii o constituie fptul ca dimensiunea exploatatiilor este foarte mica.

Politica Agricola Comuna a avut in vedere, de la inceputurile ei, exploatatiile agricole medii de tip familial, fara sa de-zavantajeze exploatatiile de tip industrial.

Politica aceasta s-a dovedit a fi una extrem de eficienta daca privim structura exploatatiilor agricole din tari precum Franta, Germania si Olanda. De exemplu, in Franta, la sfarsitul anului 2008, erau 326.000 exploatatii agricole (in 1988 erau 600.000) dintre care peste 50% cu dimensiunea situata intre 25-100 ha, 18% aveau o dimensiune intre 100-200 ha, iar 20% peste 200 ha. In Germania, suprafata medie a exploatatiilor agricole este de 25 ha, 75% dintre exploatatii fiind intre 10-50 ha, iar peste 100 ha sunt doar 9,18% (mai ales in Germania de est) .

De-a lungul timpului s-au incercat mai multe forme de sprijin, dar nici renta viagera si nici pensionarea anticipata sau stabilirea tinerilor in mediul rural nu au dat rezultatele scontate in comasarea terenurilor.

Pentru a fi stimulati sa-si vanda terenul pe care il au in proprietate, cei care se retrag din agricultura pot sa primeasca, dupa un model care a functionat in Franta, contravaloarea productivitatii terenului pe care il vand;

Avantajele pe care le-ar obtine statul dupa o astfel de interventie pe piata funciara ar fi:

- formarea unui numar mare de ferme medii, deci a clasei de mijloc in mediul rural;

- trecerea de la o agricultura de subzistenta la una antreprenoriala;

- cresterea gradului de asociere si cooperare (prin posibilitatea ca, odata cu terenul, sa fie oferit tinerilor fermieri si un pachet cu utilaje agricole care sa deserveasca in comun mai multe asemenea ferme; sau, acestia sa fie coordonati pentru a se asocia in forme specializate pentru: aprovizionare de inputuri, depozitare sau prelucrare de produse si accesarea de instrumente financiare);

- cresterea fortei de munca fiscalizate si a gradului de impozitarea a veniturilor provenite din agricultura.

Judetul Old este un judet cu preponderenta agricola, cultivandu-se mari suprafete cu cereal si plante tehnice.Studiul de caz este intocmit in cadrul unei exploatatii agricole din judetul Olt, comuna Schitu - exploatatia Mosteanu, in care se regasesc culturile ce predomina in intregul judet.Alegerea acestei exploatatii nu a fost intamplatoare, motivele care au stat la baza acestui studiu aufost detinerea acestei exploatatii, reusind prin acest studiu sa imi insusesc elementele teoretice de tehnologie a culturilor predominante in judet cat si asimilarea unor informatii suplimentare cu privire la managerierea unei exploatatii agricole.

In primul capitol am studiat elementele teoretico-metodologice ce fundamenteaza managementul activitatilor in cadrul unei exploatatii agricole si anume: descrierea continutului analizei economice , a fenomenelor economice si a cercetarii acestora si identificarea indicatorilor analizei si insusirea metodelor de calcul ce sunt utilizate in special in cadrul studiului de caz.

In cel de-al doilea capitol am facut o scurta descriere a judetului Olt, cu un accent special pe partea agricola prin exemplificarea evolutiei productiei agricole la principalele culturi si analiza informatiilor de diagnostic asupra viitorului agriculturii din acest judet.

In cea de-a doua parte a acestui capitol am facut o caracterizare a exploatatiei supuse studiului de caz prin localizare, dotare, istoric si calcularea dimensiunii economice a acesteia , in vederea incadrarii intr-una din categoriile stabilite prin UDE.

Capitolul trei este format din descrierea tehnologiilor de cultura si din analiza analiza tehnico-economica a acestora la culturile de grau, porum, floarea soarelui si lucerna. Indicatorii analizei utilizati sunt productiile medii si totale, veniturile , cheltuielile tehnologice si marja bruta.

Ultimul capitol reprezinta partea de concluzii, unde am sintetizat informatiile parcurse de-a lungul intregii lucrari si rezultatele obtinute din propriile interpretari.

CAPITOLUL I. PREZENTAREA ELEMENTELOR TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA MANAGEMENTULUI ACTIVITATILOR DIN EXPLOATATIA AGRICOLA

Termenul de analiză este de origine greacă și înseamnă "a descompune în elemente componente".

Analiza reprezintă o metodă de cercetare generală bazată pe descompunerea unui obiect sau fenomen în părțile lui componente, în elemente mai simple.

Cu ajutorul ei specialiștii din toate domeniile cercetează lucrurile și fenomenele, adică: le descoperă structura; le stabilește sau le verifică relațiile de cauzalitate; stabilește factorii care le generează; stabilește legile formării și descompunerii lor; formulează pe această bază decizii pentru activitatea de viitor.

1.1.CONȚINUTUL ANALIZEI ECONOMICE

În toate domeniile analiza joacă rolul unui mijloc indispensabil și o metodă de cercetare.

Analiza economică poate fi definită ca cercetarea unui fenomen, proces sau activitate din punct de vedere economic, bazată pe descompunerea lui în elementele componente și pe studierea lor și a factorilor care îl determină. Esențialul în analiza economică îl constituie studierea relațiilor structurale, a relațiilor cauză efect.

Analiza economică s-a individualizat în ansamblul științelor economice, datorită particularităților analizei fenomenelor economice. În analiza economică se implică rolul însemnat al logicii, al puterii de abstractizare, al gândirii corecte care permite identificarea raporturilor de cauzalitate, de descoperire a condițiilor de formare și dezvoltare a unor fenomene economice.

Analiza economică a devenit o disciplină economică pentru că are un obiect propriu de cercetare, reguli manageriale bazate pe concepte specifice economiei de piață, metode, tehnici și instrumente de cercetare.

1.2. SPECIFICUL CERCETĂRII FENOMENELOR ECONOMICE

Specificul cercetării fenomenelor economice este determinat de următoarele aspecte:

- același efect poate fi produs de cauze diferite (exemplu reducerea profitului poate fi determinată de creșterea costurilor, reducerea prețului de vânzare ca urmare a unei calități inferiaore și reducerea cantității vândute);

- efecte diferite se pot combina dând o rezultantă a complexului de factori (abaterea unui fenomen este determinată de de suma influențelor factorilor direcți);

- complexitatea și intensitatea cauzei poate determina nu numai intensitatea fenomenului ci și calitatea lui (de exemplu scăderea productivității muncii poate fi determinată nu numai de insuficientele măsuri de cointeresare materială ci și de nivelul de calificare mai scăzut al unor salariați);

Bibliografie:

4. Alecu I.N.,2010,Agricultura principalelor țări membre ale Uniunii Europene-- model pentru agricultura României,CNCSIS-IOAN NIOLAE ALECU.pdf

5. Bîlteanu Gheorghe, 2003, Fitotehnie, Editura Ceres, Bucuresti, vol. 2, pag. 13-61

6. BUZDUGAN Gheorghe Lucian, 2011, Cercetări privind optimizarea tehnologiei culturii de rapiță de toamnă din incinta îndiguită insula mare a BRĂILEI, Rezumat teza doctorat, http://www.usamv.ro/fisiere/file/documente-de-invatamant/Buzdugan%20Gheorghe%20Lucian/rezumat%20romana.pdf

7. Bold, I., Buciuman E, Draghici M, Spațiul rural, Definire, Organizare, Dezvoltare, Ed. Mirton, Timișoara, 2003, p. 565.

8. Ceapoiu N. Metode statistice aplicate in experientele agricole si statistice, Ed.Agro-Silvica, Bucuresti 1968

9. Dona Ion, 2005, Dezvoltare rurala, USAMV Bucuresti

10. Drăghici M., (autor-coordonator), ș.a.,2004, Manual de management al fermei, MAPDR, Banca Mondială, ANCA, Ed. Atlas Press, București

11. Lucian Luca (coordonator), Cristina Cionga, Daniela Giurcă, Consolidarea exploatațiilor agricole, Proiect al Comisiei Naționale de Prognoză, cod SMIS 27153

12. ***Evidenta tehnico economica a exploatatiei agricole Mosteanu, com Schitu

Descarcă licența

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Managementul activitatilor in exploatatia agricola Mosteanu, comuna Schitu, judetul Olt.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2014
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
36 pagini
Imagini extrase:
36 imagini
Nr cuvinte:
10 153 cuvinte
Nr caractere:
63 101 caractere
Marime:
1.08MB (arhivat)
Publicat de:
Raluca N.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Licența
Domeniu:
Agronomie
Predat:
Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala , Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti
Specializare:
Inginerie Economica In Agricultura Filiala Slatin
Materie:
Agronomie
Profesorului:
Prof. Univ. Dr. Draghici Manea
Sus!