Bacalaureat mapa elevului și a profesorului

Previzualizare ghid de studiu:

Extras din ghid de studiu:

PLANUL DE PREGĂTIRE/ÎNVĂȚARE

1. Structura subiectului de examen:

-Subiectul I A (texte nonliterare la prima vedere și cinci exerciții punctuale pe baza acestora);

-Subiectul I B (redactarea unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, pe o temă dată, având ca punct de pornire conținutul textului de la punctul A);

-Subiectul al II-lea (Comentarea unui fragment de text literar, având ca puncte de referință următoarele concepte operaționale: curente literare, relația dintre ideea poetică și mijloacele de expresivitate, rolul didascaliilor în textele dramatice, caracterizarea personajului, perspectiva narativă, rolul utilizării unor moduri și timpuri verbale).

Atenție!!! Pe parcurs, se pot adăuga și alte conținuturi.

-Subiectul al III-lea:

- Redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să se prezinte: particularitățile unui text poetic studiat; particularitățile unui text narativ studiat; particularitățile unui text dramatic studiat. (Pentru profil real)

- Redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să se prezinte: particularitățile unui text poetic studiat; particularități de construcție a unui personaj; relația dintre două personaje, în operele literare studiate. (Pentru profil uman)

- Autorii canonici sunt prevăzuți în Programa pentru examen, iar operele literare sunt cele studiate la clasă în cei patru ani de liceu.

2. Tematica pentru examen:

Curente literare de învățat, atât pentru Subiectul al II-lea cât și pentru Subiectul al III-lea:

-Pașoptismul (S II)

-Romantismul (S II, S III)

-Modernismul (S II, S III)

-Simbolismul (S II, S III)

-Realismul (S II, S III)

-Tradiționalismul (S II)

-Neomodernismul (S II, S III)

Important:

Pentru aceste curente literare, elevul va învăța definiția și cel puțin patru trăsături, pe care să le poată identifica în operele literare date la Subiectul al II-lea și la Subiectul al III-lea!!!

Este foarte important să se menționeze și teoreticianul unui curent sau a unei mișcări cultural-artistice!!!

TIPURI DE ESEURI (la subiectul al III-lea):

- particularitățile unui text poetic studiat;

- particularitățile unui text narativ studiat;

- particularitățile unui text dramatic studiat;

- particularitățile unui personaj dintr-un text narativ studiat;

- particularitățile unui personaj dintr-un text dramatic studiat;

- relația dintre două personaje dintr-un text narativ/dramatic studiat.

- Atenție! La redactarea eseului, privind ,,Particularitățile unui text literar studiat...” (narativ, poetic sau dramatic), se va ține cont de încadrarea în epocă și curent/mișcare literară a operei discutate!!!

Examenul de Bacalaureat (cl. 12/13)

MAPA elevului/profesorului

PERIODIZAREA LITERATURII ROMÂNE (schematic)

Nr.

Crt.

Perioada/Epoca Curentul literar, autorul canonic și opera literară

1. Perioada antebelică:

Informațiile din această

perioadă trebuie reținute

pentru contextualizarea

Romantismului.

Iluminismul: Școala Ardeleană. (nu se studiază pentru Bacalaureat).

Pașoptismul (1848): Mihail Kogălniceanu, Dacia Literară (revistă înființată la Iași,

1840).

Reprezentanți: Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu.

Începuturile romantismului: 1. Constantin Negruzzi și nuvela istorică ,,Alexandru

Lăpușneanu”.

2. Epoca Marilor Clasici:

Sec. XIX

Societatea

,,Junimea”(1863) și

revista ,,Convorbiri

literare”(1867), Iași,

Titu Maiorescu și P.P.

Carp

1. Mihai Eminescu: Romanitismul, Luceafărul/Floare albastră/Scrisoarea I.

2. Ioan Slavici: Nuvela realist-psihologică, Moara cu Noroc.

3. Ion Luca Caragiale: Nuvela psihologică, În vreme de război.

4. Ion Creangă: Basmul cult, Povestea lui Harap-Alb.

5. Ion Luca Caragiale: Genul dramatic, Comedia, O scrisoare pierdută.

3.

Perioada Interbelică:

Sec. XX

Cenaclul și revista

,,Sburătorul”,

coordonate de criticul

literar Eugen Lovinescu

Modernismul

Realismul

Simbolismul

Tradiționalismul

Modernismul poetic:

1.Tudor Arghezi, Testament/Flori de mucigai (artă poetică modernă).

2. Lucian Blaga, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii (artă poetică modernă).

3. Ion Barbu,

Joc secund (poezia ermetică).

Riga Crypto și Lapona Enigel (poezia luceafărului întors, îmbinarea genurilor

literare).

Proza modernă și Realismul-obiectiv:

1. Liviu Rebreanu, Ion (roman realist-obiectiv).

2. G. Călinescu, Enigma Otiliei (roman realist-balzacian de tip modern).

3. Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război/Patul lui

Procust (roman proustian de analiză psihologică, proză modernistă).

4. Mihail Sadoveanu, Baltagul (roman realist-obiectiv mitic);

Hanu Ancuței (povestirea).

Simbolismul: Revista ,,Literatorul” și Alexandru Macedonski

George Bacovia, Plumb/Lacustră.

_______________________________________________________________

Tradiționalismul: (doar pentru subiectul al doilea)

Ion Pillat, Aci sosi pe vremuri.

Vasile Voiculescu, În Grădina Ghetsimani.

4. Perioada Postbelică:

Neomodernismul

(poezia)

Proza realist-obiectivă

Teatrul postbelic

Neomodernismul:

Poezia: Nichita Stănescu, Leoaică tânără, iubirea.

Proza realist-obiectivă, postbelică:

Marin Preda, Moromeții (vol.1).

Mircea Nedelciu, Zmeura de câmpie.

Teatrul postbelic (teatrul absurdului):

16. Marin Sorescu, Iona.

Observații:

Acest material este un mic ghid de inițiere în studiul examenului de Bacalaureat, focusat pe structura celor trei itemi, organizați în funcție de Programa de examen. Profesorii avizați pot face completări la documentul existent.

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Bacalaureat mapa elevului si a profesorului.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2021
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
12 pagini
Imagini extrase:
12 imagini
Nr cuvinte:
2 890 cuvinte
Nr caractere:
18 572 caractere
Marime:
621.00KB (arhivat)
Publicat de:
Prof Sergiu CRĂCIUN
Nivel studiu:
Liceu
Tip document:
Ghid de studiu
Materie:
Limba și Literatura Română
Predat:
la liceu
Profesorului:
Prof. drd. Sergiu Crăciun
Nota primită:
Nota 10
Sus!