Lăcătuș mecanic - întreținere și reparații universale

Previzualizare curs:

Cuprins curs:

MODULUL 1. DIAGNOSTICAREA STĂRII DE FUNCȚIONARE .
4
1. Noțiuni generale 4
1.1. Procesul de producție și organizarea lui .. 4
1.2. Structura sistemelor tehnice . 6
2 Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 11
2.1. Precizia mașinilor, utilajelor și instalațiilor . 11
2.2. Normative de exploatare, cărți tehnice, cataloage, reglementări, documente de întreținere și reparații
13
2.3. Elemente de siguranță în exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor ...
18
2.4. Noțiuni privind fiabilitatea și mentenabilitatea mașinilor, utilajelor și instalațiilor
24
2.5. Rolul compartimentului de mentenanță în întreprinderile industriale . 26
3. Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor .
35
3.1. Tipuri de uzură . 36
3.2. Etapele uzării 43
3.3. Limitele admisibile ale uzurii și metodele stabilirii ei . 44
3.4. Factorii care influențează uzura și metode de ameliorare 47
4. Diagnosticarea stării de funcționare .. 49
4.1. Sistemul de diagnosticare . 49
4.2. Diagnosticarea tehnică - condiție a exploatării raționale a mașinilor, utilajelor și instalațiilor
53
Glosar de termeni .. 57
MODULUL 2. ÎNTREȚINEREA CURENTĂ A MAȘINII ..
61
1. Sisteme de întreținere și reparații .. 61
1.1. Generalități ... 61
1.2. Tipuri de sisteme și mod de organizare 63
2. Activitatea de întreținere curentă a mașinilor și utilajelor 70
2.1. Controlul funcționării mașinii .. 70
2.2. Supravegherea exploatării și reglajele în timpul funcționării mașinii 71
2.3 Curățirea mașinii și a locului de muncă ... 71
2.4. Ungerea mașinilor și utilajelor . 73
2.4.1. Lubrifianți .. 73
2.4.2. Sisteme și dispozitive de ungere 80
2.4.3. Organizarea operației de ungere . 87
Anexe 92
MODULUL 3. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR .
95
1. Organizarea activității de reparații a mașinilor și utilajelor .. 95
1.1. Sisteme de reparații .. 95
1.2. Normativele tehnice de reparații .. 97
1.3. Lucrări și tipuri de reparații . 97
1.4. Planificarea și urmărirea reparațiilor ... 100
1.5. Pregătirea intervențiilor ... 101
2. Procesul tehnologic de reparații 106
2.1. Generalități ... 106
2.2. Fluxul tehnologic pentru realizarea intervențiilor 106
3. Recondiționarea pieselor uzate .. 121
3.1. Considerații generale 121
3.2. Procedee de recondiționare a pieselor uzate 121
4. Repararea mașinilor și utilajelor ... 129
4.1. Metode și procedee de reparații ... 129
4.2. Procedee de reparare a pieselor și subansamblelor tip ale mașinilor și utilajelor ...
130
4.3. Lucrări de reparații ale mașinilor și utilajelor .. 134
4.3.1. Tehnologia reparării pieselor și subansamblelor specifice
mașinilor-unelte ...
134
4.3.2. Repararea mașinilor-unelte .. 142
Bibliografie .. 146

Extras din curs:

MODULUL 1

1. NOȚIUNI GENERALE

1.2. PROCESUL DE PRODUCȚIE ȘI ORGANIZAREA LUI

Întreprinderile productive își realizează funcțiunea de producție prin desfășurarea în bune condiții a procesului de producție.

Procesul de producție contribuie atât la obținerea diferitelor produse, lucrări și servicii, cât și la crearea unui ansamblu de relații de producție între persoane ce concură la realizarea acestuia.

Conceptul de proces de producție poate fi definit prin totalitatea acțiunilor conștiente ale angajaților unei întreprinderi, îndreptate cu ajutorul diferitelor mașini, utilaje sau instalații asupra materiilor prime, materialelor sau a altor componente în scopul transformarii lor în produse, lucrări sau servicii cu o anumită valoare de piață.

Procesul de producție este format din:

- procese tehnologice;

- procese de muncă;

- procese natural.

Procesul tehnologic aste format din ansamblul operațiiilor tehnologice prin care se realizează un produs sau repere componente ale acestuia. Procesul tehonologic modifică atât forma și structura cât și compoziția chimică a diverselor materii prime pe care le prelucrează.

Procesele de muncă sunt acele procese prin care factorul uman acționează asupra obiectelor muncii cu ajutorul unor mijloace de muncă.

Pe lângă procesele de muncă în unele ramuri industriale există și procese naturale în cadrul cărora obiectele muncii suferă transformari fizice și chimice sub acțiunea unor factori naturali.

În raport cu modul în care participă la executarea diferitelor produse, lucrări sau servicii în procesul de muncă, ce constituie principala componentă a unui proces de producție, acestea sunt:

a) procesele de muncă de bază prin care se înțeleg acele procese care au ca scop transformarea diferitelor materii prime și materiale în produse, lucrări sau servicii care constituie obiectul activității de bază a întreprinderii;

b) procesele auxiliare sunt acelea care prin realizarea lor asigură obținerea unor produse sau lucrări care nu constituie obiectul activității de bază a întreprinderii, dar care asigură și condiționeaza buna desfășurare a proceselor de muncă de bază;

c) procesele de muncă de servire au ca scop executarea unor servicii productive care nu constituie obiectul activității de bază sau activității auxiliare dar care prin realizarea lor condiționează buna desfășurare atât a activității de bază, cât și a celor auxiliare.

- Procesul tehnologic și elementele sale

Procesul tehnologic este componenta unui proces de producție în care materiile prime sunt transformate în produse finite:

Procesele tehnologice se clasifică în:

- procese de fabricație:

- de prelucrare;

- de asamblare

- de reparare (recondiționare sau reparare a pieselor)

Elementele componente ale unui proces tehnologic sunt:

Operația - este parte a procesului tehnologic constituită din totalitatea acțiunilor desfășurate de către un muncitor sau o echipă la locul de muncă pentru prelucrarea sau asamblarea uneia sau mai multor produse.Operația este alcatuită din mai multe faze.

Faza - este parte a operației în care se prelucrează o singură suprafață sau se reațizează o îmbinare și este alcatuită din mai multe treceri.

Trecerea - este parte a fazei care se repetă identic.

Mânuirea - grup de mișcări executate de un muncitor pentru pregătirea unei treceri

Mișcarea - cel mai simplu element al activitătii muncitorului.

Bibliografie:

1. Aurel Ciocîrlea-Vasilescu, Mariana Constantin - Asamblarea, întreținerea și repararea mașinilor și instalațiilor, manual pentru clasa a XII-a, Editura ALL EDUCATIONAL 2002

2. Gh.Boangiu, E.Dodon, A.Albu - Mașini- unelte și agregate, Editura didactică și pedagogică, București, 1978

3. I.Tureac, St. Cojocaru, I. Bănică - Exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor de presare la rece, Editura tehnică, București, 1984

4. Alex. Vaida, Emil Botez, ș.a., - Mașini-unelte, Editura didactică și pedagogică, București, 1970

5. Emil Botez, V. Moraru, C.Minciu, C. Ispas. Editura tehnică - Mașini-unelte, bazele teoretice ale proiectării, organologia și precizia mașinilor unelte, București, 1978.

6. V.Răducu, N. Răducu, Gh. Rusu - Îndrumător pentru ridicarea calificării lăcătușilor din construcțiile de mașini, Editura tehnică, București, 1985

7. A.Albu,Al. Vaida, ș.a. - Exploatarea mașinilor-unelte, Editura didactică și pedagogică, București, 1983

8. M E. Pămîntaș - Mentenanță bazată pe fiabilitate - Note de curs, 2010

9. V. Șuteu, M. Șuteu - Tehnologia întreținerii și reparării mașinilor și utilajelor, Editura Dacia

10. N. Huzum, G. Rantz - Mașini, utilaje și instalații din industria constructoare de mașini, manual pentru licee industriale clasa a XII-a, Editura didactică și pedagogică, București, 1978

11. G. Crețu, C. Roșu - Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, Auxiliar curricular, clasa a XII-a, Proiect Phare, 2008

12. O. Bîrsan, C. Roșu - Lucrări de întreținere și reparații, Auxiliar curricular, clasa a XII-a, Proiect Phare, 2008

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Lacatus mecanic - intretinere si reparatii universale.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
9/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2016
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
146 pagini
Imagini extrase:
146 imagini
Nr cuvinte:
34 265 cuvinte
Nr caractere:
189 969 caractere
Marime:
3.45MB (arhivat)
Publicat de:
Elvis R.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Curs
Domeniu:
Instalații
Predat:
la facultate
Materie:
Instalații
Sus!