Procedee de sudare

Previzualizare atestat:

Extras din atestat:

MEMORIUL EXPLICATIV

Proiectul cu tema PROCEDEE DE SUDARE evidentiaza operatiile specifice sudarii metalelor si aliajelor. Lucrarea prezinta aspectele principale ale tehnologiilor de executie pentru fiecare operatie de sudare.

Realizarea proiectului PROCEDEE DE SUDARE atinge o serie de competente tehnice generale dar si competente specifice.

Unitatile de competenta care se regasesc in lucrare sunt:

1. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

2. Lucrul in echipa

3. Utilizarea si interpretarea documentatiei tehnologice.

Exploatează baze de date.

Prezintă informații incluzând text, numere și imagini.

Comunică prin Internet.

Identifică sarcinile și resursele necesare pentru atingerea obiective-lor.

Își asumă rolurile care îi revin în echipă.

Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

Interpretează informații înscrise în desenele de ansamblu

Interpretează desene speciale

Aplică informațiile din documentația tehnică în activitatea practică

Activitățile practice propuse in cadrul modulului ,, EXECUTAREA OPERAȚIILOR DE VERIFICARE ȘI MĂSURARE A ASAMBLĂRILOR”se vor realiza în ateliere și/sau la agentul economic partener.

Proiectarea curriculară s-a elaborat într-un cadru de parteneriat școală-agent economic și s-au avut în vedere prevederile Standardelor de Pregătire Profesională pentru domeniul Mecanică referitor la Unitățile de rezultate ale învățării tehnice generale (URI):

Acest modul vizează dobândirea de competențe, deprinderi și abilități practice în domeniul de pregătire generală, în perspectiva continuării pregătirii într-o calificare din domeniul MECANICĂ.

Modulul ajută cursanții să participe alături de agenții economici la problemele din producție și la găsirea unor soluții de rezolvare a acestora, să lucreze cu resurse reale, cu parteneri reali, realizând în felul acesta tranziția de la școală la locul de muncă.

STRUCTURA PROIECTULUI DIDACTIC

1.REALIZAREA ASAMBLĂRILOR MECANICE.

Cunoștințe/ Conținuturile învățării Abilități Atitudini Situații de învățare

1.1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE TEHNOLOGIA

ASAMBLĂRII (structura

procesului tehnologic de

asamblare, documentația

tehnologică necesară realizării operației de asamblare, metode de asamblare, precizia de prelucrare și asamblare, operații pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării, SDV-ui și utilaje necesare executării operațiilor pregătitoare, norme de protecție a mediului, NSSM specifice

operațiilor tehnologice

pregătitoare executate in vederea asamblării) 2.1. Realizarea schemei de asamblare a unui produs simplu

2.2. Alegerea SDVuilor/utilajelor necesare executăii operațiilor pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării

2.3. Utilizarea SDV-urilor/utilajelor în vederea executării operațiilor pregatitoare aplicate pieselor în vederea asamblării

2.4. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.1. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației Selectarea documentelor din surse specializate;

Utilizarea informațiilor în activități profesionale;

Completarea sau redactarea corectă a documentației pentru sarcini de lucru.

Bibliografie:

1.Standarde de pregătire profesională pentru calificările de nivel 3, domeniul de pregătire profesională Mecanică, 2016;

2.G. Zgura,N. Atanasiu, N. Arieseanu, G. Peptea - Utilajul si tehnologia lucrarilor mecanice,E.D.P.Bucuresti 1988.

3.V. Raducu, P. Teodorescu - Cartea lacatusului, E.T., Bucuresti 1972.

4.M. Tanasescu, M Gheorghe- Desen Tehnic ,manual pentru clasa a IXa liceu filiera tehnologica , profil tehnic, Ed. Aramis , 2004

5.V. Drobotă, ș.a., Organe de mașini și mecanisme, , E.D.P., București 1993

6.N. Rux, ș.a., Organe de mașini, Editura Sigma, București 2000

7.M. Constantin, ș.a., Solicitări și măsurări tehnice, Editura All, București 2000

8.Tănăsescu Mariana, Gheorghiu Tatiana - Măsurări tehnice, Editura ARAMIS, 2005;

9.Dodoc P. - Metrologie generală, E.D.P. București, 1979;

10.Conf. univ. dr. Cristian Păun, ”Metode de predare/învățare bazate pe stimularea creativității”;

11.Ioan Cerghit - ”Metode de învățământ”, Editura Polirom, 2006.Oprea Crenguța- Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, 2009

12.M. Pavelescu, Asamblări mecanice - manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007;

13.M. Manole, M.G. Ionescu, ș.a., Asamblări mecanice - manual pentru clasa a XI-a, Editura Akademos Art, București, 2007;

14.M. Constantin, A. Ciocîrlea-Vasilescu, Asamblări mecanice - manual pentru clasa a XI-a, Editura CD Press, București, 2007;

15.Gh. Husein, Desen tehnic de specialitate, E.D.P., București 1996

16.I. Vraca, Desen Tehnic, E.D.P., București 1979

17.M. Mănescu, s.a., Desen tehnic industrial, Editura economică, 1995

18.P. Precupețu, C. Dale, Desen tehnic industrial, Editura Tehnică, București 1990

19.M. Ionescu, D. Burdușel, ș.a., Desen Tehnic, Editura Sigma, București 2000

Alte surse bibliografice

1. Utilajul si tehnologia sudarii Ilie Vasile

2. Defectele si controlul calitatii constructiilor sudate A. Zgura

3. Tehnologia procedeelor de sudare cu arc electric

4. Indrumar de laborator pentru sudare A. Vlase

5. Indrumar de laborator pentru sudare-manual electronic V. Tanase

6. British Oxygen Company-prospect

7. Cataloage pentru sudare

Descarcă atestat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Procedee de sudare.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
20 pagini
Imagini extrase:
20 imagini
Nr cuvinte:
7 021 cuvinte
Nr caractere:
39 605 caractere
Marime:
42.73KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 2 P.
Nivel studiu:
Liceu
Tip document:
Atestat
Materie:
Mecanică
Predat:
la liceu
Sus!